bg_leaves
bg_smoke
page_from_callendar
Manewry kawalerii
ochotniczej

Komarowskie Manewry Kawalerii organizowane są od 2008 roku. Doświadczenia, jakie wspólnie zdobywaliśmy rodzą potrzebę odpowiedzi na pytanie, czy struktury Kawalerii Ochotniczej mogą służyć obronności Kraju, czy mogą być przydatne dla Wojska Polskiego. Biorąc powyższe pod uwagę, tegoroczne działania Komarowskiej Potrzeby 2016 będą skierowana na ocenę przydatności KO dla potrzeb powstającej Obrony Terytorialnej.

Nasze działania będzie nadzorował zespół obserwatorów , który dokona oceny i analizy efektów Manewrów. Materiały te zostaną przekazane bezpośrednio Ministerstwu Obrony Narodowej. Zadania Będziemy realizowali z innymi oddziałami paramilitarnymi. W ten sposób chcemy przećwiczyć realny scenariusz działań. W 96. Rocznicę Bitwy Pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2016 – VII Manewry Kawalerii pod Komarowem zaangażowało się również Wojsko Polskie. Nasze działania będą wspierane przez 25 Brygadę Kawalerii Powietrznej, 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany, Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego, 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy. 

Pamiętajmy, że mundur kawalerzysty polskiego, jaki zaszczyt mamy nosić zobowiązuje nas do dołożenia wszelkich starań, by tradycje kawalerii polskiej jak też wierny towarzysz koń, odnalazły ponownie swoje miejsce w społecznej świadomości, a przede wszystkim Wojsku Polskim. Dowódca Komarowskiej Potrzeby
Tomasz Dudek
Manewry szkoleniowe
Szlakiem wrzesnia 1939
Historia bitwy
BOHATEROWIE
SPOD KOMAROWA
1500 polskich żołnierzy naprzeciw 6000 czerwonoarmistów. Czekające w domach rodziny, okoliczna ludność cywilna, konie.... Z komarowskich pól nie wróciło 300 zabitych i 500 koni. Po latach pamięć o tej ofierze krwi wciąż jest żywa. Ku chwale poległych, dla przestrogi żyjących podejmujemy działania, które co roku przyciągają tysiące widzów i uczestników.
Bohaterowie spod Komarowa to bezimienni żołnierze jak i dobrze znani dowódcy. Dla każdego z Nich powinno być miejsce w naszej wdzięcznej pamięci i to Im dedykujemy tę stronę jak i cały nasz wysiłek związany z Komarowską Potrzebą. Zapraszamy do zapoznania się z efektami naszych prac.
zapoznaj się z pełnymi kronikami