Dnia 30 sierpnia 2017 roku

Słowo dowódcy Komarowskiej Potrzeby po manewrach

KP 2017 zakończone !!!
Wiem, że przez te kilka dni było ciężko, że czasem trudno. Zdaję sobie sprawę 
z bardzo wielu niedociągnięć czy też błędów. Jednak skala i zakres tegorocznej imprezy były ogromne, a sama organizacja nie lada wyzwaniem. Zaprezentowany niebawem dokument filmowy o KP 2017 będzie najlepszym podsumowaniem tegorocznych działań. Mimo tych wszystkich trudności wyznaczony cel został całkowicie osiągnięty, czego efektem było :
• po raz pierwszy mieliśmy okazję współdziałać z Wojskiem Polskim w tak dużym zakresie, przy zaangażowaniu tak dużej ilości sprzętu i ludzi,
• wraz 2 Hrubieszowskim Pułkiem Rozpoznawczym, 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, 2 Lubelską Brygadą Obrony Terytorialnej, grupami pro obronnymi realizowaliśmy wspólne ćwiczenia „HUZAR 17” na obszarze kilku gmin oraz wykonaliśmy pokaz współdziałania przy użyciu śmigłowców, plutonu szturmowo-desantowego, grupy dalekiego rozpoznania, wzmocnionego plutonu WOT oraz sekcji konnej,
• Pan Wiceminister Obrony Narodowej Michał Dworczyk złożył w czasie święta publiczną deklarację włączenia się i wsparcia budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, 
• wspomogliśmy dwa plany filmowe : Pieśń o Belinie oraz o dokument 
o Bolesławie Wieniawie – Długoszowskim,
• przedstawiliśmy współczesną konną sekcję bojową, nad której wizerunkiem pracowaliśmy od dawna, a została pozytywnie oceniona przez WP, jako kierunek nad którym warto się pochylić, 
• wykonaliśmy inscenizację epizodów bitwy pod Komarowem,
• w naszym Święcie brały poczty sztandarowe jednostek WP dziedziczących tradycje pułków kawalerii,
Gratuluję sekcji Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im. Rtm. Wincentego Zawadzkiego
w barwach 25 P.U Wielkopolskich zwycięstwa w tegorocznych Manewrach Kawalerii oraz Panu Kamilowi Kubaczyńskiemu zwycięstwa w kategorii „najlepszego dowódcy plutonu” 
Dziękuję serdecznie współorganizatorom, w szczególności Panu Posłowi na Sejm RP Sławomirowi Zawiślakowi, który pełniąc jednocześnie funkcję prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, na każdym odcinku wspierał nasze wydarzenie. Podziękowania również kieruję dla Witolda Maruchy oraz NSZZ RI w Komarowie, Parafii p.w. Świętej Trójcy w Komarowie, oraz ŚZŻAK 27 WDP AK. 
Wielkie wyrazy wdzięczności dla Pana Michała Dworczyka Sekretarza Stanu 
w MON, który w wielu sprawach wspierał nasze przedsięwzięcie, jak również osobiście uczestniczył w niedzielnym święcie, znajdując również czas na wizję pola przeznaczonego pod budowę Pomnika. 
To wszystko jednak nie odbyło by się bez kawalerii ochotniczej za co dziękuję :
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 1 Pułku Szwoleżerów z Warszawy,
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 
z Lublina i Warszawy
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 3 Pułku Ułanów Śląskich z Gliwic,
• Grupa Konna im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Lublina
• Szwadron Niepołomice w barwach 8 Pułku Ułanów Ks.J.Poniatowskiego,
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich 
z Zamościa
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich 
z Opola,
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych
z Radomia,
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 13 Pułku Ułanów Wileńskich 
z Kielc,
• Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski w barwach w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
• Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic,
. Ochotniczy Oddział Kawalerii w barwach 22 PU Podkarpackich Pionki, 
• Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą im. 24 Pułku Ułanów z Kraśnika,
• Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie Im. Rtm. Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 Pułku ułanów
• Roztoczańska Konna Straż ochrony Przyrody w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,

Ogromne podziękowania dla Sztabu Komarowskiej Potrzeby :
• Jarogniewa Kamińskiego za ogarnięcie tylu spraw kwatermistrzowskich, 
• mjr Wojtka Bryknera za wspieranie pracy nad współczesnym wizerunkiem kawalerzysty i wykorzystania konia do działań bojowych– świetna robota, o którą wiele lat zabiegałem, a która jest nadzieją na ciągłość tradycji w nowym wymiarze. Dziękuję Wojtku również za utworzenie współczesnej sekcji bojowej 
i koordynację współdziałania z WP,
• por. Marka Wachny za prowadzenie szwadronu w czasie manewrów oraz szkolenia,
• chłopaków w barwach 9 PUM za utworzenie współczesnej sekcji bojowej, która ma dla mnie tak ważne znaczenie, i co zapewne przyczyni się do wykorzystania konia w WP, oraz za biesiadę 9 PUM, 
• rtm. Pawła Guzego za opiekę weterynaryjną oraz asystę na capstrzyku, 
• pododdziałowi pro obronnemu przy lubelskim środowisku 27 WDP AK oraz Jednostce Strzeleckiej 2019 z Tomaszowa Lub. za wspólne ćwiczenia oraz ochronę, 
• Andrzeja Mazurka za koordynację współpracy z grupami pro obronnymi, szkolenia oraz wykonanie prototypu włók medycznych i transportowych,
• kapelana ks.Błażeja Górskiego za posługę kapłańską oraz wsparcie organizacyjne, 
• Konrada Głuchowskiego za opracowania graficzne,
• Mateusza Szczepaniaka za promocję oraz sprawy akredytacji dla fotografów, 
• sekcji Stowarzyszenia Miłośników Koni „Arabian” pod dowództwem Oli Kamińskiej za wsparcie pracy kancelarii, sprawy porządkowe oraz żywieniówkę, 
• Przemka Bednarczyka za prowadzenie widowiska,
• Jacka Skoczylasa za prelekcję o współczesnym użyciu konia w armiach świata,

• Podziękowania również kieruję dla moich synów Jana i Karola za ciężką pracę zarówno przed jak i w trakcie całego przedsięwzięcia.

Podziękowania dla wszystkich jednostek Wojska Polskiego które z nami tworzyły Komarowską Potrzebę 2017 :
• 2 Lubelskiej Brygada Obrony Terytorialnej, 
• 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy,
• 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, 
• 3 Zamojski Batalion Zmechanizowany,
• Batalion Reprezentacyjny Wojska Polskiego,a w tym Szwadron Kawalerii WP,
• niezawodny 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu,
• Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.
Dziękuję Panu Tadeuszowi Bernatowi Wójtowi Gminy Sitno za wsparcie oraz zabezpieczenie przez OSP Sitno lądowiska dla śmigłowców. Wszystkim, którzy udostępniali nam swoje pola, oraz mieszkańcom za wyrozumiałość oraz Panu Romanowi Miedziakowi za wsparcie działań w manewrach na terenie gminy Rachanie.
Naszymi gośćmi byli między innymi :
• Pan Michał Dworczyk Sekretarz Stanu W MON,
• gen.bryg.Stanisław Kaczyński zastępca dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Pancernej, 
• Płk Jan Rydz dowódca 1 Wraszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusz Kościuszki, Pan Płk Adam Marczak Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej,
• Płk Tadeusz Nastarowicz Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
• Ppłk Grzegorz Pytlak Dowódca 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Dowódca Komarowskiej Potrzeby 
Tomasz Dudek.