Budowa pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej jest realizacją testamentu przedwojennych kawalerzystów a zarazem ogromnym wyzwanim  finansowym. Dlatego już dziś zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszych starań. W tym celu uruchomione zostało specjalne konto na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”
Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu
nr konta : 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856
Z tytułem : wpłata na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Polecamy prezentację na temat projektu Budowa pomnika oraz do zapoznania się z poniższymi, aktualnymi informacjami o postępach prac. 

Aktualizacja 15.12.2017:

Dzień 13 grudnia 2017 roku był bardzo ważny dla Komarowskiej Potrzeby. Odbyło się spotkanie z Wiceministrem Obrony Narodowej Panem Michałem Dworczykiem, w sprawie budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Ministerstwo Obrony Narodowej w bardzo dużym zakresie włącza się w budowę Pomnika przeznaczając na ten cel znaczne środki. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy Pomnika oraz muzeum kawalerii. Rozmowy są bardzo obiecujące, co na pewno przełoży się na efektywną współpracę. Odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Gawin Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków w sprawie prawnej ochrony pola bitwy pod Komarowem. Procedura się rozpoczyna !!!

Aktualizacja 05.12.2017:

Obecnie wydzielony jest teren w paśmie wzgórza nr. 255, który po zaopiniowaniu zostanie przygotowany do realizacji projektu. Gwarantami ukończenia dzieła są zapraszani do Komitetu Honorowego patroni, zarówno instytucjonalni, jak i reprezentujący rodziny żołnierzy walczących w bitwie, a także przedstawiciele świata kultury i biznesu. Naszym celem jest budowa edukacji historycznej na bazie  spuścizny naszych przodków oraz patriotyzmu w oparciu o aktywne postawy społeczne. Jesteśmy przekonani, że dokończenie projektu z okresu przedwojennego będzie tego najlepszym wyrazem!