Budowa pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej jest realizacją testamentu przedwojennych kawalerzystów. Z dumą podjęliśmy się tego wyzwania,które z pewnością odbije się echem nie tylko wśród społeczności lokalnej ale też w skali kraju. 

Obecnie wydzielony jest teren w paśmie wzgórza nr. 255, który po zaopiniowaniu zostanie przygotowany do realizacji projektu. Gwarantami ukończenia dzieła są zapraszani do Komitetu Honorowego patroni, zarówno instytucjonalni, jak i reprezentujący rodziny żołnierzy walczących w bitwie, a także przedstawiciele świata kultury i biznesu. Naszym celem jest budowa edukacji historycznej na bazie  spuścizny naszych przodków oraz patriotyzmu w oparciu o aktywne postawy społeczne. Jesteśmy przekonani, że dokończenie projektu z okresu przedwojennego będzie tego najlepszym wyrazem!

Budowa Pomnika to ogromne wyzwanie zarówno logistyczne jak też finansowe. Dlatego już dziś zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszych starań. Tak wielka inwestycja wymaga odpowiedniego zaplecza technicznego i finansowego. W tym celu uruchomione zostało specjalne konto na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”
Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu
nr konta : 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856
Z tytułem : wpłata na rzecz budowy
Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Polecamy prezentację na temat projektu Budowa pomnika