Budowa pomnika

Zbiórka na rzecz budowy Pomnika

Mamy pozwolenie na budowę!!

Spotkanie z ówczesnym Wiceministrem Obrony Nardowej

Dlaczego pomnik