Dnia 25 lutego 2019 roku

Dlaczego pomnik

Budowa pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej jest realizacją testamentu przedwojennych kawalerzystów a zarazem ogromnym wyzwanim  finansowym. Dlatego już dziś zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie naszych starań. W tym celu uruchomione zostało specjalne konto na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”
Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu
nr konta : 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856
Z tytułem : wpłata na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

Polecamy prezentację na temat projektu Budowa pomnika oraz do zapoznania się z poniższymi, aktualnymi informacjami o postępach prac.