Zbiórka na budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

Chcesz wesprzeć nasz projekt? Darowiznę można przesłać na dane poniżej:

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”
Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu
nr konta : 67 1240 2816 1111 0010 3469 8856
Z tytułem : wpłata na rzecz budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.