Dnia 22 lipca 2018 roku

Komarowska Potrzeba 2018

98 ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM - KOMAROWSKA POTRZEBA 2018.

 

Koledzy Kawalerzyści Ochotnicy !!!!

  Po bardzo intensywnych miesiącach pracy przy wielu zadaniach, takich jak projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i innych, przyszedł czas na Komarowską Potrzebę 2018.

Poprzednie dwa lata naszej pracy skierowane były na współpracę z Wojskiem Polskim oraz działania pro obronne.
       Zaszczepiliśmy pewien proces, który dał pożądane efekty. Wojsko Polskie poprzez udział w naszych działaniach pokazało jak ważne są tradycje kawaleryjskie, jak istotna jest rola Kawalerii Ochotniczej w pielęgnowaniu historii. Nasz plan zrealizowaliśmy w 99 % .

CZAS POWRÓCIĆ DO KORZENI !!! KOMAROWSKA POTRZEBA 2018 BĘDZIE TAKA, ZA JAKĄ WSZYSCY TĘSKNIMY.

Ogłaszam, że wracamy do historycznego wymiaru działań, a jedynie wydzielony pododdział będzie realizował zadania z WP.
Musimy jednak wciąż pamiętać, że pod Komarowem walczył, ginął i zwyciężał żołnierz – polski kawalerzysta.
Dlatego wojsko będzie z nami zarówno w czasie manewrów, capstrzyku, jak też niedzielnych uroczystości.  

KP-2018
22-26 sierpnia 2018

22-24 sierpnia : manewry kawalerii

25 sierpnia : - próba do niedzielnej uroczystości,

- capstrzyk

- prelekcja z biesiadą

26 sierpnia : - udział w uroczystościach gminnych

- Święto Polskiej Kawalerii

- inscenizacja.

               Dowódca Komarowskiej Potrzeby

      Tomasz Dudek 

W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu należy zapoznać się z załączonymi dokumentami oraz dokonać zgłoszenia wg wytycznych:

Regulamin terenu imprezy masowej

Regulamin imprezy masowej

Regulamin KP 2018

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia oddziału

Karta zgłoszenia indywidualnego

Pozostałe informacje

Uwaga!! Uzupełnione dokumenty należy przesłać do dnia 16.08 na adres darch15@wp.pl