Misją naszego Stowarzyszenia jest stanie na straży pamięci o największej Kawaleryjskiej Bitwie XX wieku.
 

Wydarzenia, którego ranga zostanie podkreślona budową Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, jako realizacja testamentu Kawalerzystów II Rzeczypospolitej Polskiej. Do wyznaczonego celu dążymy poprzez szeroko pojętą działalność na rzecz edukacji historycznej. Uroczystości rocznicowe, manewry kawalerii ochotniczej, współpraca z Wojskiem Polskim, inscenizacje epizodów bitwy oraz współpraca ze środowiskami patriotycznymi, są tylko częścią naszego zaangażowania.
 

W naszych planach jest również odpowiednie zagospodarowania pola bitwy pod Komarowem. W tym celu Stowarzyszenie pracuje nad stworzeniem ścieżek historycznych, muzeum, pomnika oraz ośrodka edukacji historycznej dotyczącej etosu kawalerii polskiej. Szczególne znaczenie w naszej działalności ma edukacja środowisk kawalerii ochotniczej oraz współpraca z Wojskiem Polskim. Ciągłość tradycji kawalerii polskiej oraz ich powrót do Wojska Polskiego ma dla nas szczególne znaczenie.

Służebna rola jaką przyjęło stowarzyszenie ma wymiar ogólnopolski
i wierzymy, iż nasza praca przyczyni się do budowania postaw patriotycznych i dumy narodowej kolejnych pokoleń Polaków.

Chcąc realizować postawione zadania, konieczne jest gromadzenie środków, które przeznaczamy na działalność statutową. W związku z tym podajemy dane do przesyłania darowizn:

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” Bank Pekao S.A. I/O. w Zamościu nr konta 88 1240 2816 1111 0010 1471 2792. Dziękujemy!   

Statut stowarzyszenia