O nas

2006

Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” powstało w 2006 roku na bazie zaangażowania osób, które od 2001 roku czynnie pielęgnowały pamięć o tym wielkim wydarzeniu. Głównym celem Stowarzyszenia stało się przywrócenie właściwej rangi bitwie pod Komarowem - historii skrywanej przez wiele dziesięcioleci PRL. Od początku swojej działalności Stowarzyszenie współpracowało ze środowiskami kawalerii ochotniczej, organizując co roku uroczystości rocznicowe oraz inscenizację bitwy. Za główny cel przyjęto budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, którego inicjatywa wywodziła się z okresu dwudziestolecia międzywojennego.

 

2019

W marcu rozpoczęto prace nad modelowaniem sylwetek jeźdźców do Pomnika.

Sierpień to podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę Pomnika.

W grudniu Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem (SBpK) otrzymuje w darowiźnie teren pod budowę Punktu Widokowego i Platformy Widokowej z Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, stając się właścicielem terenu.

2018

SBpK otrzymuje pozwolenie na budowę Punktu Widokowego i Platformy Widokowej z Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, zwanej przez nas w skrócie Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

2017

Komarowska Potrzeba nawiązuje współpracę z 2 Brygadą Obrony Terytorialnej, 2 Pułkiem Rozpoznawczym w Hrubieszowie, oraz 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej, w ramach porozumienia odbędą się ćwiczenia we współdziałaniu z wykorzystaniem koni.  

NSA utrzymuje wyrok WSA w Lublinie uchylając uchwałę zmieniającą Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który zezwalał na budowę farmy wiatrowej na polu Bitwy.

2016

Stowarzyszenie pozyskuje teren 1,7 ha w paśmie wzgórza 255 pod budowę Pomnika. Jest to najwyżej położony teren z dostępem do drogi Wolica Śniatycka- Miączyn.

2016

Współzałożycielka Stowarzyszenia Anna Wojda wydaje książkę „W blasku zachodzącego słońca – bitwa pod Komarowem 1920”, która jest pierwszą pozycją tak szeroko opisującą bitwę pod Komarowem.

2016

Sztab komarowskiej Potrzeby organizuje największe Manewry Kawalerii Ochotniczej - około 120 konnych, pod kątem tworzącej się Obrony Terytorialnej. Na polach bitwy pojawiają się zaproszeni obserwatorzy
z Wojska Polskiego oraz żołnierze 25 Brygady Kawalerii Powietrznej wraz ze śmigłowcem, co tworzy klimat ciągłości tradycji Kawalerii Polskiej.

2015

Zjednoczone środowiska kawalerii ochotniczej w walce o ochronę pola bitwy realizują plan filmu
„Sensacje XX wieku Bogusława Wołoszańskiego – Szabla Polska” o bitwie pod Komarowem, (tylko w pierwszej emisji przekłada się na 1.5 mln widzów.)

2015

Stowarzyszenie wraz innymi organizacjami tworzy Studium Wartości Historyczno – Kulturowych Pola Bitwy Pod Komarowem, jednocześnie organizując konferencję naukową o bitwie pod Komarowem na Zamku Królewskim w Warszawie w ramach Święta Kawalerii Polskiej. 

2014

Stowarzyszenie pozyskuje nowy teren 2,2 ha wraz ze stanicą dla potrzeb Komarowskiej Potrzeby. Teren położony jest na polu bitwy.

2014

Stowarzyszenie rozpoczyna walkę o ochronę pola bitwy przed inwestycją, jaką planują władze gminy w postaci potężnej farmy wiatrowej. 

2012

W czasie manewrów Stowarzyszenie realizuje kolejny film w reżyserii Przemysława Bednarczyka „Pomnik trwalszy od spiżu”.

2010

Stowarzyszenie realizuje na polu bitwy plan filmu „Bitwa warszawska 1920” w reżyserii Jerzego Hoffmana z udziałem około 320 konnych.

2010

Stowarzyszenie jest organizatorem pierwszego oficjalnego Święta Kawalerii Polskiej, w którym biorą udział oddziały kawalerii ochotniczej z całej Polski, Szwadron Reprezentacyjny WP oraz inne jednostki WP, łącznie ponad 300 koni co staje się największym wydarzeniem kawaleryjskim od rozwiązania kawalerii jako struktur konnych w Wojsku Polskim. W Święcie biorą też udział synowie dowódców pułków walczących pod Komarowem pan Andrzej Krzeczunowicz oraz pan Maciej Dembiński

2010

prof. Kucharski wykonuje model Pomnika, który zostaje podany do oceny Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa otrzymując wysoką ocenę za walory estetyczne. 

2009

Zostaje powołany Sztab Komarowskiej Potrzeby, który jest organizatorem corocznych Manewrów Kawalerii, jakie stają się największą imprezą w Europie.

2009

Z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia Tomasza Dudka Minister Obrony Narodowej wpisuję rocznicę bitwy pod Komarowem do kalendarza świąt WP jako doroczne Święto Kawalerii Polskiej.

2008

Rozpoczynają się prace koncepcyjne wizerunku Pomnika, przy konsultacjach z prof. Wiktorem Zinem oraz prof. Ludwikiem Maciągiem.

2008

Po wielu latach poszukiwań odnaleziony zostaje zaginiony wizerunek przedwojennej koncepcji Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.