Dnia 17 września 2023 roku

103 rocznica bitwy pod Komarowem - podsumowanie

Z lekkim opóźnieniem, krótka relacja ze 103.Rocznicy bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2023.

Komarowska Potrzeba 2023 była zdecydowanie mniejsza niż poprzednie edycje. Po kliku latach bardzo intensywnej pracy (100.Rocznica, budowa i odsłonięcie pomnika ) postanowiliśmy „spuścić z tonu” i odpocząć. Czy odpoczynek się udał ? absolutnie NIE ! Okazuje się, że skala przedsięwzięcia nie jest ważna. Składowe i nakład pracy jest taki sam. Komarowska Potrzeba 2023 przebiegała dwutorowo. Wymiar historyczny, który jest najbliższy naszym sercom rozpoczął się od środy. Połączone sekcje ruszyły na dwudniowe manewry z bytowaniem poza obozem. Głównym zadaniem sekcji były działania pro obronne rozpoznawcze w zakresie obserwacji, ale także flankowania, ubezpieczenia przemarszu dla innych jednostek, organizacji bytowania w przygodnym terenie i inne. Każde z tych zagadnień było już ćwiczone w poprzednich latach, co przełożyło się na jakości wykonanych zadań. Wielkie brawa dla sekcji łączonych dowodzonych przez Michała Wolskiego oraz dowodzonych przez Pawła Kozakiewicza. Brawa i pozdrowienia od lokalnej społeczności.

Drugim kierunkiem Komarowskiej Potrzeby 2023, objętym patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej, było przeprowadzenie wraz 2.LBOT, 19.NBOT i 2.PR, VII edycji ćwiczeń pro obronnych HUZAR-2023. Przedsięwzięcie rozpoczęło się I Konferencją na temat wykorzystania koni w Obronie Terytorialnej. Jako ochotnicy mogliśmy podzielić się naszą wiedzą. Kawaleria ochotnicza ma ogromne doświadczenie w jeździectwie terenowym, którego walory są najbardziej pożądane w budowie sekcji konnych OT. W konferencji wzięło udział ponad 120 żołnierzy OT i kawalerzystów ochotników. W konferencji wziął udział również szef pionu szkolenia DWOT płk A. Głowacki, dowódca 19.NBOT płk R. Kasperczuk, dowódca 18.SBOT płk M. Pietrzak, dowódca Garnizonu Zamość płk R. Kudraj. Konferencja zorganizowana przy pomniku Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej - na polu bitwy pod Komarowem jest najlepszym dowodem na ciągłość tradycji kawaleryjskich, a wnioski niewątpliwie będą przydatne dla budowy struktur konnych OT.

W kolejnych dniach przeprowadzone były ćwiczenia terenowe, w których wzięło udział kilkuset żołnierzy 2.LBOT, 19.NBOT i 2.PR. Scenariusz zawierał działania przeciwdywersyjne. W przedsięwzięciu wzięło udział 30 żołnierzy konno z różnych stron Polski, w tym ułanów komarowskich, którzy dzisiaj są żołnierzami OT. Szczegółowe relacje dostępne są na profilach Wojsk Obrony Terytorialnej.

W wigilię rocznicy bitwy pod Komarowem złożyliśmy wiązanki i zapaliliśmy znicze na mogile poległych ułanów pochowanych na komarowskim cmentarzu. Tradycyjnie odbyła się również Msza Święta za poległych w bitwie pod Komarowem. Wieczorek kawaleryjski, był dopełnieniem sobotniego dnia.

Niedzielne uroczystości 103. Rocznicy bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii Polskiej – Komarowska Potrzeba 2023 pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy rozpoczęły się polową Mszą Świętą, której przewodniczył kapelan Komarowskiej Potrzeby ks. Błażej Górski w koncelebrze z ks. Grzegorzem Wrzochalem. Uroczystość patriotyczna odbyła się zgodnie z ceremoniałem wojskowym w asyście Szwadronu Kawalerii WP, Kawalerii Ochotniczej oraz sekcji konnych WOT. Kompanię honorową wystawił 3 Zamojski batalion Zmechanizowany. Przybyłych gości przywitał Prezes stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” Tomasz Dudek. W trakcie uroczystości prezes Stowarzyszenia uhonorował statuetkami osoby szczególnie zaangażowane w przywracanie pamięci o bitwie pod Komarowem oraz w budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Statuetki budowniczego otrzymali:

Konrad Głuchowski – współautor projektu monumentu,

Sławomir Zawiślak – Prezes AK Odział Zamość, jako partner w budowie monumentu,

Jan Dworzycki – autor konstrukcji Pomnika,

Anna Wojda – współzałożycielka stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”, autorka książki „W blasku zachodzącego słońca – bitwa pod Komarowem 1920 roku”.

Tomasz Dudek i Sławomir Zawiślak reprezentujący partnerskie stowarzyszenia SBpK i AK O/Zamość wręczyli medale pamiątkowe za wspieranie budowy pomnika oraz przywracanie pamięci bitwy pod Komarowem. Medale otrzymali :

Witold Marucha – sekretarz AK Oddział Zamość za aktywne wspieranie budowy Pomnika i organizacji Komarowskiej Potrzeby;

Dariusz Górski – za wieloletnią pomoc poligraficzną w upamiętnianiu bitwy pod Komarowem i promocji budowy Pomnika;

Gmina Sitno – za wieloletnią pomoc w organizacji rocznic bitwy pod Komarowem i manewrów kawalerii;

OSP Cześniki – za wieloletnią pomoc w organizacji rocznic bitwy pod Komarowem i manewrów kawalerii

Wojciech Matuszak – za wieloletnią pomoc w organizacji rocznic bitwy pod Komarowem.

Oraz rolnicy którzy od wielu lat nieodpłatnie użyczają pól na potrzeby rocznic bitwy pod Komarowem, jako ważnego elementu w idei budowy Pomnika:

Piotr Kapera z rodziną;

Marek i Robert Skrobanowie;

Robert Szewczuk;

Głos zabrał współorganizator rocznicy bitwy pod Komarowem, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak podkreślając wagę społecznej aktywności w przywracaniu pamięci ważnym wydarzeniom naszej historii, podkreślając ogromną rolę kawalerii ochotniczej w tym procesie. Odczytane zostały również listy okolicznościowe wystosowane przez najwyższe władze państwowe z okazji 103. Rocznicy bitwy pod Komarowem.

Ostatnią i najbardziej widowiskową częścią 103. Rocznicy bitwy pod Komarowem były pokazy kawaleryjskie wykonane przez Szwadron Kawalerii Wojska Polskiego oraz krótkie epizody potyczek i szarż kawaleryjskich z 1920 roku.

W organizację przedsięwzięcia zaangażowanych było wiele osób oraz instytucji. Przede wszystkim dziękuję kawalerzystom ochotnikom, którzy społecznie angażują się w przedsięwzięcie od wielu lat. Ogromne wyrazy wdzięczności dla oddziałów i delegacji w brawach:

201 Ochotniczego Pułku Szwoleżerów

1 Pułku Szwoleżerów Marszałka J. Piłsudskiego;

3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich;

1 Pułku Ułanów Krechowieckich;

3 Pułku Ulanów Śląskich;

7 Pułku Ulanów Lubelskich;

8 Pułku Ułanów ks. J. Poniatowskiego;

9 Pułku Ulanów Małopolskich;

14 Pułku Ułanów Jazłowieckich;

20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego;

24 Pułku Ulanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego;

25 Pułku Ułanów Wielkopolskich.

Stowarzyszenie Hubalczyków 1939-1940

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody

Wielkie podziękowania dla członków Sztabu organizacyjnego:

Wojtkowi Bryknerowi za przeprowadzenie i skoordynowanie HUZARA;

Marcie Czernik za aplikowanie o środki i rozliczenia;

Marii Misiarz za prace kwatermistrzowskie i zabezpieczenie medyczne;

Barbarze Iwasieczko za prace kwatermistrzowskie;

Arturowi Poznańskiemu za pomoc w organizacji miejsca uroczystości i pokazów;

Joannie Wolska Photography - Chałce - za wspaniałe zdjęcia;

Karolinie Maciejko za pomoc w pracach kwatermistrzowskich;

Bartkowi Wereszczyńskiemu za pomoc zarówno w pracach kwatermistrzowskich jak i pozostałej logistyce;

Monice Mazur za wsparcie logistyki;

Konradowi Głuchowskiemu za opracowanie grafik, zaproszeń, banerów i plakatów;

Kapelanowi ks. Błażejowi Górskiemu za opiekę duszpasterską;

Zdzisławie i Piotrowi Cyc za pomoc techniczną;

oraz każdemu kto w jakikolwiek wspomagał organizację imprezy.

Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję dla Sławomira Zawiślaka za nieocenioną pomoc w przygotowaniu uroczystości i ćwiczeń HUZAR oraz dla Witolda Maruchy, który mimo wielu obowiązków czynnie włączył się w przygotowanie i przeprowadzenie Komarowskiej Potrzeby 2023.

Podziękowania kieruję dla współorganizatorów jakimi byli:

Dowództwo Garnizonu Warszawa;

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość;

Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP.

Podziękowania dla partnerów wydarzenia:

2. Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

19. Nadbużańskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej;

2. Hrubieszowskiemu Pułkowi Rozpoznawczemu;

3. Zamojskiemu Batalionowi Zmechanizowanemu;

33. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu;

25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej;

18. Dywizji Zmechanizowanej;

Gminy Sitno;

Powiatu Zamojskiego;

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Zamojszczyzna".

Wyrazy wdzięczności dla Wójta Gminy Grabowiec Pana Bartosza Popka za pomoc w organizacji ćwiczeń HUZAR oraz uroczystości rocznicowych bitwy pod Komarowem.

Projekt współfinansowany ze środków:

Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

"Wydarzenie Obchody 103. rocznicy Bitwy pod Komarowem bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego”.

Ćwiczenia proobronne HUZAR były współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej.

Sponsor Główny wydarzenia Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Sponsorzy:

Sponsorem jest Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. – mecenas kultury i sportu na Lubelszczyźnie

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.,

Fundacja PGE,

Fundacja PGZ

Galmet