Dnia 27 września 2019 roku

99 rocznica bitwy pod Komarowem - podziękowania

99 Rocznica Bitwy pod Komarowem już z nami. Był to szczególny czas dla wszystkich, którzy mogli być razem z nami. Po raz kolejny odbyły się Manewry Kawalerii. W tym roku dedykowane grupie operacyjnej gen. Andersa, którego jednostki walczyły także nieopodal Komarowa. Był to dla nas ważny aspekt upamiętnienia kawalerzystów walczących w kampanii 1939 roku. Radość tym większa, że po dwóch latach zmiany kierunku powróciliśmy do tego co nam najbliższe, do wymiaru historycznego manewrów. Adiutant Komarowskiej Potrzeby Jacek Skoczylas przygotował bardzo dobre podłoże historyczne, obejmujące wiele nieznanych wspomnień i relacji uczestników tamtych wydarzeń. Z rozmów jakie przeprowadziłem wśród uczestników manewrów odbiór był bardzo pozytywny co było dla mnie bardzo istotne zważywszy, iż to ostanie manewry terenowe przed 100 rocznicą. Równolegle w ramach współpracy z Wojskiem Polskim odbywały się ćwiczenia HUZAR 19. To kolejna edycja współdziałania z wykorzystaniem koni jako środka transportu. Ćwiczenie HUZAR miało dla nas również ogromne znaczenie ponieważ to właśnie dzięki naszej pracy z poprzednich edycji realizowany jest oficjalnie zatwierdzony pilotażowy program wykolomiej rzystania koni jucznych w WOT. Ćwiczenie odbywało się w bardzo trudnych warunkach terenowych. W ramach współdziałania w naszym ćwiczeniu brała udział grupa dalekiego rozpoznania z 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego oraz pluton szturmowo - desantowy nasi wspaniali kawalerzyści z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z użyciem trzech śmigłowców. W ćwiczeniu brali udział również nasi koledzy i koleżanki, którzy zasilili szeregi WOT oraz sekcja z Oddziału Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic.
Istotą naszej współpracy z Wojskiem Polskim jest przede wszystkim ukazywanie tradycji kawalerii ale także działania pro obronne.Wyrazy uznania składam mjr. Wojtek Brykner , który odpowiedzialny był z ramienia naszego Sztabu za przeprowadzenie ćwiczenia HUZAR 19.
Sobota była dniem prób do niedzielnej inscenizacji oraz pokazu wojskowego. Tradycyjnie w dzień poprzedzający nasze święto odbył się capstrzyk kawaleryjski. Tym razem uroczystość odbyła się na polu bitwy w miejscu, w którym budowany będzie Pomnik Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. W trakcie uroczystości po polowej Mszy Świętej, którą celebrowali kapelan Komarowskiej Potrzeby ks. rtm. Błażej Górski, ks. płk Bogusław Romankiewicz kapelan 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, ks. por. Konrad Zalewski kapelan 25 batalionu lekkiej piechoty. Po Mszy Świętej nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę pomnika. Pan wiceminister Marek Łapiński w swoim wystąpieniu odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka. Głos zabrał również Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek oraz Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, który w sposób szczególny angażuje się w sprawy budowy pomnika.

W sobotni wieczór odbyła się skromna uroczystość w czasie, której wręczone zostały odznaki Ulana Komarowskiego. Brązową odznakę otrzymał Adrian Natora , który udział w KP zaczynał jako kawalerzysta ochotnika a obecnie żołnierz Szwadronu Kawalerii WP. Srebrną odznakę otrzymał Daniel Antoszek ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 PUM za pięciokrotny udział oraz duże zaangażowanie w organizację KP 2018 i 2019. Ważnym akcentem było przekazanie dyplomu dla najdzielniejszego konia Komarowskiej Potrzeby, którym został walach arabski ETEN własności naszego Heniutka – Henryka Szewczyka. Ten wspaniały koń od początku, nieprzerwanie uczestniczy w Komarowskiej Potrzebie. Właściciel otrzymał dyplom a nasz dzielny Eten wieniec z jabłek i marchwi. Głos zabrał również gen. bryg. Adam Marczak , gratulując nam wszystkim zapału i pasji. Adiutant Komarowskiej Potrzeby Jacek Skoczylas przedstawił krótką prelekcje o działaniach grupy operacyjnej gen. Andersa we wrześniu 1939 roku. Pozostałą część wieczorku tradycyjnie wypełniła biesiada kawaleryjska.
Oficjalną część 99 Rocznicy Bitwy Pod Komarowem a tym samym święta kawalerii rozpoczęliśmy w niedziele o godz. 13 złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów do uroczystości. Następnie zostały przekazane nagrody w kategorii najlepszy dowódca plutonu, którym po raz kolejny został Andrzej Bury dowódca oddziału w barwach 14 PUJ, oraz najlepszej sekcji w XI manewrach kawalerii. Także tym razem buńczuk pozostał w sekcji w barwach 14 PUJ dowodzonej przez Bartłomiej Szeląg. GRATULACJE ! Przekazane zostały również nagrody w Pucharze Polski Militarii. Nagrody wręczali : gen bryg. Adam Marczak, płk Leszek Szcześniak, płk Jakub Garbowski, płk Tadeusz Nastarowicz.
W trakcie święta przyjaciel Komarowskiej Potrzeby Stanisław Marnik przekazał wykonaną przez siebie szablę wz 1917 z grawerunkiem budowy pomnika. Szabla będzie licytowana na rzecz budowy Pomnika. WIELKIE DZIĘKI STASZKU !!!!
współorganizator Komarowskiej Potrzeby Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP odczytał list Pana Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do wszystkich uczestników 99 Rocznicy Bitwy Pod Komarowem. Jak co roku swój dynamiczny pokaz wykonali koledzy ze Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego.
Kulminacyjnym punktem niedzielnego święta była inscenizacja epizodów wojny polsko – bolszewickiej i bitwy pod Komarowem z udziałem wszystkich konnych poddziałów. Inscenizacja miała tym razem charakter widowiska w którym uczestniczyli rekonstruktorzy piesi w ramach polskiej piechoty i tu podziękowania dla SRH 51 pułku piechoty Strzelców Kresowych, GRH Wir, kolegom i koleżankom z Tomaszowa Lub., Sandomierza, Zamościa, Parczewa za przedstawienie epizodów Szpitala Polowego oraz ludności cywilnej.
Inscenizacja przebiegała bezpiecznie co było niezmiernie ważne ze względu na dużą ilość pirotechniki, rekonstruktorów pieszych oraz koni. Wielkie podziękowania dla Heniutka Szewczyka za prowadzenie „bolszewii” - Heniutek ! Dobra robota !!! Dla Andrzeja Burego, Konrada Głuchowskiego i Roberta Galary za prowadzenie polskich oddziałów – Brawo Panowie !
Tegoroczne Święto zakończył pokaz współdziałania jednostek wojska z użyciem śmigłowców i plutonu szturmowo desantowego 25 Brygada Kawalerii Powietrznej, grupy dalekiego rozpoznania 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy nieoficjalny fanpage, oraz żołnierzy 25blp.

W 99 Rocznicę Bitwy pod Komarowem było zaangażowanych wiele instytucji i osób, którym składam serdeczne podziękowania.

Specjalne podziękowania kieruje do Pana Marka Łapińskiego Wiceministra Obrony Narodowej oraz do Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosława Miki za ogromne wsparcie, bez którego Komarowska Potrzeba nie miałaby takiego wymiaru.
Naszym współorganizatorom :
ŚZŻ AK Okręg Zamość na ręce Prezesa Sławomir Zawiślak Posła na Sejm RP,
Powiatowi Zamojskiemu na ręce Starosty Stanisław Grześko oraz wicestarosty Witold Marucha

Przede wszystkim dziękuję uczestnikom Komarowskiej Potrzeby :

• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 1 Pułku Szwoleżerów z Warszawy,
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 3 Pułku Ułanów Śląskich z Gliwic,
• Grupa Konna im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Lublina
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Zamościa
• Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Opola,
• Szwadronom Kawalerii Ochotniczej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych,
• Kawaleria Ochotnicza w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych
• Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski w barwach w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,
• Stowarzyszenie Jazdy Polskiej Obojna,
• Kresowa Stanica Pro Publico Szczutków,
• Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic,
• Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą im. 24 Pułku Ułanów z Kraśnika,
• Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie Im. Rtm. Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 Pułku ułanów
• Roztoczańska Konna Straż ochrony Przyrody w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,
• Szwadron Tomaszów Lubelski w barwach 1 PU KOP
• Stowarzyszenia Rodzina Pułkowa 8PU w Krakowie,
• Związek Kozaków w Polsce
• Stowarzyszenie im. Ochotniczej Legii Kobiet z Zamościa,
• Grupa Rekonstrukcji Historycznej WIR z Biłgoraja
• SRH 51 Pułku Piechoty Strzelców Kresowych
• Stowarzyszenie Miłośników Koni „ARABIAN”
• Kawalerzystom Ochotnikom którzy przybyli indywidualnie

Ogromne wyrazy wdzięczności składam tym bez których KP by nie było czyli mojemu Sztabowi . Spisaliście się na medal a w dodatku stawiliście czoła moim nieokrzesanym nerwom. Dlatego też dziękuję Wam z całego serca :
Adiutantowi Jacek Skoczylas za świetne manewry ( i kapitalną kuchnię dla Sztabu w czasie przygotowań – mistrz jest jeden)),
Marta Czernik za programy dotacyjne i całą kwitologię ( sam nie wiem jak to wytrzymujesz, medal za cierpliwość )
Mojemu Synowi Jasiek Dudek za wsparcie organizacyjne na każdym etapie ( jestem z Ciebie dumny synu )
Daniel Antoszek za przygotowanie obozu i dyspozycyjność ( dziękuję, że poświęciłeś urlop i przygotowałeś teren obozu )
Marek Wachna za prowadzenie i planowanie uroczystości,
Jimmy Newrati za ogarnięcie spraw na obozie oraz przygotowanie terenu imprezy masowej oraz capstrzyku. ( Taki Jimmy to skarb. Już mnie nie testuj ;) ).
Aleksandra Łyżeń z ekipą Arabian za rejestrację uczestników oraz całą kwatermistrzówkę i żywienie,
Asia Chałka za fotoakredytacje,
Karolina Strzelecka za wsparcie organizacyjne,

Dziękuję
Józefowi Bosiakowi, Józefowi Pitura, Januszowi Skali, Aleksandrowi Brzozowskiemu za wsparcie organizacyjne przy inscenizacji, oraz konne zaprzęgi.

Dziękuję dowódcom i żołnierzom :
25 Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego
2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa
3 Zamojskiwgo Batalionu Zmechanizowanego z Zamościa
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej
32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu
33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie

Nasze zadanie realizowane było przy współfinansowaniu ze środków :
Ministerstwa Obrony Narodowej
Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Powiatu Zamojskiego

Sponsorami darczyńcami byli :
PEKAO BP
PKP LHS Sp.zo.o.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

Na Akcie Erekcyjnym podpisy złożyli :

Wicemister Obrony Narodowej Pan Marek Łapiński,
Poseł na Sejm RP Pan Sławomir Zawiślak – Prezes AK Okręg Zamość,
Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek,
Starosta Powiatu Zamojskiego Pan Stanisław Grześko,
gen. bryg. Adam Marczak Dowódca 25 Kawalerii Powietrznej,
płk Tadeusz Nastarowicz Dowódca 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej,
płk Leszek Szcześniak Dowódca Pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego,
ppłk Sebastian Grell Dowódca Garnizonu Zamość,
płk Marek Dragan Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego,
Jacek Skoczylas Adiutant Komarowskiej Potrzeby,
Tomasz Dudek Prezes Stowarzyszenia „Bitwa Pod Komarowem”
oraz kawalerzyści ochotnicy :
Wojtek Brykner
Andrzej Bury
Henryk Szewczyk
Zbigniew Kamczyk-Godowski
Kamil Kubaczyński
Łukasz Kowal
Tomasz Szulfer
Grzegorz Sosnowski
Jakub Czekaj