Dnia 25 stycznia 2024 roku

Dziękujemy za 2023 rok

Dziękujemy wszystkim przyjaciołom Komarowskiej Potrzeby za wspólny 2023 rok. Był on bardzo intensywny i twórczy. Poza podstawową działalnością zorganizowaliśmy wiele przedsięwzięć, takich jak konferencja dotyczącą wykorzystania koni w OT, czy I Gala Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Rozpoczęliśmy również poważny projekt edukacyjny. Na nowy - 2024 rok mamy wiele planów. Najważniejszym i priorytetowym jest połączenie sił wszystkich środowisk kawaleryjskich. Wiele decyzji będzie zapewne zaskakujących, jednak to właśnie one będą stanowiły o przyszłości KP. Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” zawsze konsekwentnie realizowało wyznaczone cele i tak będzie również w tym roku. Wszystkim Kawalerzystom Ochotnikom, przyjaciołom Komarowskiej Potrzeby, Żołnierzom Wojska Polskiego życzymy zapału i sukcesów. Niech 2024 rok będzie rokiem pokoju i wzajemnego szacunku. Niech będzie naszym wspólnym, ponad jakiekolwiek podziały. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

W imieniu stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem"

Tomasz Dudek