Dnia 15 sierpnia 2021 roku

Goście pod Komarowem

Coraz więcej gości odwiedza pola bitwy pod Komarowem. Gdyby zliczyć wszystkie konie mechaniczne dzisiejszego „Edukacyjnego Rajdu Motocyklowego - Walka o kształt granicy wschodniej” może byłaby to liczba koni w bitwie pod Komarowem ?. W rajdzie wzięło udział około 100 motocyklistów a ostatnim etapem rajdu była Wolica Śniatycka i pole bitwy. Dziękujemy za odwiedziny, złożenie wieńców i wysłuchanie krótkiej prelekcji o bitwie pod Komarowem. Współorganizatorem wydarzenia był Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie a honorowy patronat nad wydarzeniem sprawował Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojewoda Podkarpacki. Dziękuję pani Małgorzacie Waksmundzkiej – Szarek za zorganizowanie rajdu na pole bitwy pod Komarowem.