Dnia 11 sierpnia 2023 roku

HUZAR - KOMAROWSKA POTRZEBA 2023, konferencja

Zapraszamy do naszego profilu dotyczącego działań pro obronnych. Będziemy tam publikowali materiały dotyczące ćwiczeń HUZAR. W tym roku przypada VII edycja ćwiczeń dzięki którym powstał pilotażowy program koni w WOT, a dzisiaj tworzone są sekcje konne WOT.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550115775630

21 sierpnia 2023 roku w ramach ćwiczeń HUZAR odbędzie się konferencja na temat wykorzystania koni w Wojskach Obrony Terytorialnej. Współorganizatorami ćwiczeń są 2.Lubelska BOT oraz 19.Nadbużańska BOT. Przedsięwzięcie odbędzie się pod Honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej.

Zadanie pod nazwą Ćwiczenia proobronne HUZAR 2023 współfinansowane jest ze środków Ministra Obrony Narodowej.