Dnia 22 lipca 2018 roku

Komarowska Potrzeba 2018

98 ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM - KOMAROWSKA POTRZEBA 2018.

 

Koledzy Kawalerzyści Ochotnicy !!!!

  Po bardzo intensywnych miesiącach pracy przy wielu zadaniach, takich jak projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i innych, przyszedł czas na Komarowską Potrzebę 2018.

Poprzednie dwa lata naszej pracy skierowane były na współpracę z Wojskiem Polskim oraz działania pro obronne.
       Zaszczepiliśmy pewien proces, który dał pożądane efekty.
Wojsko Polskie poprzez udział w naszych działaniach pokazało jak ważne są tradycje kawaleryjskie, jak istotna jest rola Kawalerii Ochotniczej w pielęgnowaniu historii. Nasz plan zrealizowaliśmy w 99 % .

CZAS POWRÓCIĆ DO KORZENI !!! KOMAROWSKA POTRZEBA 2018 BĘDZIE TAKA, ZA JAKĄ WSZYSCY TĘSKNIMY.

Ogłaszam, że wracamy do historycznego wymiaru działań, a jedynie wydzielony pododdział będzie realizował zadania z WP.
Musimy jednak wciąż pamiętać, że pod Komarowem walczył, ginął i zwyciężał żołnierz – polski kawalerzysta.
Dlatego wojsko będzie z nami zarówno w czasie manewrów, capstrzyku, jak też niedzielnych uroczystości.  

KP-2018
22-26 sierpnia 2018

22-24 sierpnia : manewry kawalerii

25 sierpnia : - próba do niedzielnej uroczystości,

- capstrzyk

- prelekcja z biesiadą

26 sierpnia : - udział w uroczystościach gminnych

- Święto Polskiej Kawalerii

- inscenizacja.

               Dowódca Komarowskiej Potrzeby

      Tomasz Dudek 

W celu wzięcia udziału w Wydarzeniu należy zapoznać się z załączonymi dokumentami oraz dokonać zgłoszenia wg wytycznych:

Regulamin KP 2018

Klauzula informacyjna

Karta zgłoszenia oddziału

Karta zgłoszenia indywidualnego

Pozostałe informacje

Uwaga!! Uzupełnione dokumenty należy przesłać do dnia 16.08 na adres darch15@wp.pl