Dnia 1 września 2022 roku

Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku licznymi zapytaniami, spekulacjami, domysłami oraz w wielu przypadkach błędnym przekazem medialnym, który pojawił się przy okazji odsłonięcia Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej informujemy:

• Idea budowy pomnika powstała w 1936 roku z inicjatywy uczestników boju pod Komarowem. Opierała się na projekcie architekta Borysa von Zinserlinga (prawdopodobnie obelisk). Obecna bryła nawiązuje do historycznego wizerunku jedynie symboliką skrzydła husarskiego.

• Współczesna forma została zaprojektowana przez Konrada Głuchowskiego oraz Tomasza Dudka i nie jest w żaden sposób odwzorowaniem historycznego projektu.

• Inicjatorem wskrzeszenia idei budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej jest Tomasz Dudek, który wraz z Anną Wojdą w 2006 roku zainicjowali powołanie Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” w celu realizacji monumentu oraz przywrócenia w społecznej świadomości rangi zwycięstwa pod Komarowem.

• Wyłącznym właścicielem terenu, na którym wzniesiono pomnik jest Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” na podstawie aktu notarialnego Rep.A nr 7343/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku, w którym Tomasz Dudek nieodpłatnie darował Stowarzyszeniu powyższy grunt. Rozpowszechnianie informacji, iż teren stanowi własność prywatną a dostęp będzie biletowany jest skandaliczne i bije w dobre imię Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.

• Inwestorem monumentu jest wyłącznie Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” na podstawie decyzji Starosty Zamojskiego nr 693/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielając pozwolenia na budowę Punktu widokowego z platformą widokową i Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej.

• Autorem dokumentacji technicznej i konstrukcji monumentu a także konstrukcji wewnętrznej rzeźb oraz kosztorysów jest inż. Jan Dworzycki.

• Autorami rzeźb są artyści rzeźbiarze Artur Wochniak oraz Tomasz Radziewicz.

• Konsultacje historyczne rzeźb prowadzili: Łukasz Kaczor, Tomasz Dudek.

• Autorem projektu znaków oraz inskrypcji na zlecenie IPN jest Konrad Głuchowski. Tekst VIII tablicy wewnętrznej opracował Tomasz Dudek na podstawie konsultacji z IPN.

• Nadzór autorski prowadzili: inż. Jan Dworzycki, mgr inż. arch. Tomasz Dudek, inspektorem nadzoru był inż. Bernard Grabski.

• Dotychczas wydatkowano środki na budowę monumentu w łącznej kwocie 3.689 481,00 zł, które pochodzą z:

- Darowizn i zbiórki : 2.141 481,00 zł

- Dofinansowanie rządowe:

Konkursy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego łącznie: 848 000,00 zł

Dofinansowanie zadania publicznego z budżetu Państwa Etap I-VI poprzez umowę ze Stowarzyszeniem Polski Klub Kawaleryjski: 700 000,00 zł

Instytut Pamięci Narodowej – wykonanie tablic z odznakami pułków oraz tablic z inskrypcjami: - zlecone i opłacone przez Instytut Pamięci Narodowej (kwota nie ujęta w wydatkach Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”

• budowę swoim mecenatem objął dr h.c. Marek Małecki finansując społecznie znaczną część inwestycji.

• wspierający inwestycję na podstawie umów partnerskich:

- Stowarzyszenie Polski Klub Kawaleryjski – jako organizacja pożytku publicznego była beneficjentem dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu Państwa (wymieniona powyżej kwota 700 tys. zł)

- Stowarzyszenie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość – wspieranie w zakresie zabiegania o środki rządowe poprzez Sławomira Zawiślaka Posła na Sejm RP pełniącego społeczną funkcję prezesa AK O/Zamość

Samorząd lokalny i Wójt Gminy Gminy Komarów – Osada w żaden sposób nie uczestniczył w realizacji monumentu i nie partycypował w żadnym zakresie w kosztach jego budowy czy uroczystości odsłonięcia.

Wizerunek Pomnika chroniony jest prawami autorskimi. Wykorzystywanie wizerunku Pomnika lub jego poszczególnych części w celach komercyjnych bez zgody twórców jest zabronione.

Główny wykonawca robót budowlanych: BUDMAT Sp. z o.o..

Odlewnia rzeźb: Garstka Studio S.C.

Wykonawca płyty z odznakami i inskrypcjami: Milke Inwestycje Sp. z o.o.