Dnia 15 listopada 2022 roku

Podziękowanie dla Fundacji PKO Banku Polskiego

Dziękujemy Fundacji PKO Banku Polskiego za przekazanie darowizny przeznaczonej na tablice informacyjne przy Pomniku Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, mówiące o historii powstawania Pomnika.