Dnia 7 czerwca 2017 roku

Spotkanie w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

W dniu 5 czerwca odbyło się spotkanie w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w sprawie współpracy w ramach 97 Rocznicy Bitwy Pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2017 w tym VIII Manewrów Kawalerii. W spotkaniu uczestniczyli ze strony 2LBOT szef sztabu Brygady ppłk Zbigniew Krzyszczuk, szef sekcji logistyki S4 Brygady mjr Wojciech Brykner. Sztab Komarowskiej Potrzeby reprezentowali komendant KP oraz dowódcy pododdziałów KO. W lipcu planowane jest kolejne spotkanie, na którym zostaną przedstawione wspólnie opracowane wytyczne dla potrzeb przeprowadzenia manewrów pod Komarowem. Do uczestnictwa w planowanym spotkaniu zostaną zaproszeni przedstawiciele wszystkich pododdziałów biorących udział tegorocznych manewrach. Tomasz Dudek Dowódca Komarowskiej Potrzeby