Dnia 28 kwietnia 2019 roku

Świetna wiadomość!

Komarowska Potrzeba nie próżnuje !!! Dwie doskonałe informacje, które przyczynią się do większego komfortu ale też promocji naszego wydarzenia.
Już w tym roku zostanie utwardzony odcinek drogi Wolica Śniatycka – Cześniki co usprawni komunikację dla uczestników jak i gości KP. Na początku roku złożyliśmy oficjalną prośbę do Starosty Powiatu Zamojskiego Pana Stanisława Grześko o utwardzenie tego odcinka mając w perspektywie zarówno 100 Rocznicę bitwy jak tez fakt budowy pomnika. Serdeczne podziękowania składamy Panu Sławomirowi Zawiślakowi Posłowi na Sejm RP, sprawującego również funkcję Prezesa ŚZŻ AK Okręg Zamość za włączenie się i wsparcie naszej inicjatywy.

Na początku roku złożyliśmy również oficjalny wniosek do Pana Starosty by zmieniony został termin dożynek powiatowych, który od wielu lat w identycznej dacie kolidował z Komarowska Potrzebą. Pan Starosta przychylił się do naszej inicjatywy co niewątpliwie będzie miało wpływ na jeszcze większą frekwencję na organizowanym przez nas wydarzeniu. Za wsparcie obu wniosków dziękuję również Panu Witoldowi Marusze wicestaroście Powiatu Zamojskiego, który na każdym etapie wspierał oba wnioski.