Dnia 20 kwietnia 2017 roku

Szturm na polach komarowskich

Co roku staramy się zaskakiwać uczestników oraz publiczność nowymi pomysłami na dokonanie niemożliwego – jak pokazać historię, wpleść ją we współczesne patrzenie na świat a przy tym nie zatracić wartości, którymi się kierujemy. Rok 2016 w historii Wojska Polskiego był szczególnie interesujący, rozpoczęto bowiem, proces weryfikacji i normalizacji współpracy pomiędzy armią
a środowiskami paramilitarnymi, m.in. poprzez powołanie wojsk Obrony Terytorialnej. Dla nas był to szczególnie ważny bodziec do działania, ze względu na warunki terenowe umożliwiające współpracę
z wojskiem na różnych płaszczyznach. Efekty naszych wielomiesięcznych zabiegów był iście niebiański, niczym szturm ze śmigłowca. Z wielką satysfakcją gościliśmy grupę szturmową wraz ze śmigłowcem z ………………………….

Uczestnicy manewrów mieli okazją obcować z żołnierzami zaprawionymi w swoim fachu. Nabyć lub odświeżyć wiedzę z zakresu pomocy medycznej, poruszania się w terenie czy obsługi i konserwacji broni. Uśmiechnięte twarze oraz pełne satysfakcji opinie dały nam dodatkową motywację do kontynuowania tej wizji rozwoju Komarowskiej Potrzeby w przyszłości.