Dnia 8 września 2020 roku

Współpraca z WP kolejny krok.

Nie ma nic ważniejszego niż współpraca z Wojskiem Polskim. Dziękujemy za wspólną analizę taktycznej strony boju pod Komarowem. Dziękujemy za udział 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej i Dowódcy gen.dyw. Maciejowi Jabłońskiemu, gen.bryg.Jackowi Ostrowskiemu, gen.bryg.Sławomirowi Dudczakowi, gen.bryg. Rafałowi Ostrowskiemu. Płk dr hab. Juliuszowi Tymowi z ASW, dowódcy 3bz ppłk Sebastianowi Grellowi i Adiutantowi KP. Jackowi Skoczylasowi. Dzięki Wam bój pod Komarowem wraca na właściwe miejsce na piedestale zwycięstw Jazdy Polskiej.