Dnia 10 grudnia 2019 roku

Akt notarialny

W dniu 10.12.2019 roku aktem notarialnym Rep. A nr 7343/2019 Tomasz Dudek darował działkę pod budowę punktu widokowego z platformą widokową i Pomnikiem Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Darowizna odbyła się za zgodą Dyrektora Generalnego KOWR i nieruchomość jest własnością Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”.
Dotychczas nie było to możliwe ze względu na przepisy prawa, które zmieniły się w 2019 roku dając uprawnienia Dyrektorowi Generalnemu KOWR do wydania decyzji uprawniającej do zbycia nieruchomości rolnej zakupionej po wejściu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego w 2016 roku przed upływem 5 lat od daty zakupu.

Grudzień przynosi Stowarzyszeniu „Bitwa pod Komarowem” szczęście !!! i tak :
2016 – wygrana w WSA ochrona pola bitwy
2017 – NSA utrzymuje wyrok WSA
2018 – Pozwolenie na budowę Pomnika
2019 - akt notarialny