Dnia 8 lipca 2020 roku

Gesty dające siłę i wiarę

Są gesty, które dają nam ogromną siłę. Dzisiaj rano otrzymaliśmy list, który bardzo wzruszył. Wyprosiliśmy Autora o możliwość udostępnienia treści aby podzielić się z Wami zawartą w nim wrażliwością. Nasz darczyńca wpłacił na rzecz budowy Pomnika kwotę 10 tyś złotych i nie to jest najważniejsze. Liczy się przede wszystkim intencja. Telefonicznie podziękowaliśmy za okazaną wrażliwość i zaprosiliśmy na naszą Komarowską Potrzebę. Prosimy zapoznajcie się z tym listem.