Dnia 19 lipca 2021 roku

Izolacja płyty

Płyta fundamentowa zaizolowana a wykop zasypany z zagęszczeniem. Kolejny etap to zbrojenie słupów i ścian fundamentowych a tym samym pniemy się w górę.