Dnia 7 grudnia 2020 roku

Postęp prac nad Pomnikiem!

Nie próżnujemy ! Sylwetki z Pomnika, mimo trudnego czasu pandemii powstają. Proces wykonania tak ogromnych rzeźb jest bardzo skomplikowany i czasochłonny. Modele wykonane przez

RZEŹBA - Artur Wochniak

i

Tomek Radziewicz Sculptor

zostały przekazane do

Garstka Studio Odlewnia artystyczna, Pomniki z brązu, bronze casting. Pan Piotr Garstka wraz z ekipą pociął model na kawałki, wykonał formy i powstają pierwsze odlewy drugiej sylwetki z pomnika. Zarówno model kawalerzysty z lancą jak też odlew z brązu konia jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do końca roku koń pod kawalerzystą z lancą będzie odlany.