Dnia 12 października 2020 roku

Prace trwają!

Prace nad Pomnikiem trwają. Pierwsza rzeźba odlana z brązu i rozliczona. Dzięki wsparciu darczyńców, na kolejne etapy zebraliśmy w tym roku ponad 350 tys. zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie w kwocie 480 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju. Dzięki tym środkom, będą wykonane kolejne dwa modele 1:1 niezbędne do odlewów. Zostanie odlany również kolejny koń. Zbiórka na Pomnik trwa.