Dnia 25 lutego 2019 roku

Spotkanie z Wiceministrem Obrony Nardowej

Dzień 13 grudnia 2017 roku był bardzo ważny dla Komarowskiej Potrzeby. Odbyło się spotkanie z Wiceministrem Obrony Narodowej Panem Michałem Dworczykiem, w sprawie budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Ministerstwo Obrony Narodowej w bardzo dużym zakresie włącza się w budowę Pomnika przeznaczając na ten cel znaczne środki. Odbyło się spotkanie z przedstawicielem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie budowy Pomnika oraz muzeum kawalerii. Rozmowy są bardzo obiecujące, co na pewno przełoży się na efektywną współpracę. Odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Gawin Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnym Konserwatorem Zabytków w sprawie prawnej ochrony pola bitwy pod Komarowem. Procedura się rozpoczyna !!!