100. Rocznica Bitwy pod Komarowem - finansowanie

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej #wiktoria1920”.

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu ds. Kombatanów i Osób Represjonowanych

Zadanie współfinansowane ze środków Ministra Obrony Narodowej

Wydarzenie współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Powiatu Zamojskiego

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura-Interwencje 2020"