103. ROCZNICA BITWY POD KOMAROWEM - WSPIERAJĄCY

Współpracują z nami i są naszymi Partnerami:

Gmina Sitno, 3 Zamojski batalion zmechanizowany, 18 Dywizja Zmechanizowana im. gen Broni Tadeusza Buka, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, 19.Nadbużańska Brygada Obrony Terytorialnej, 18.Pułk Przeciwlotniczy im. gen. bryg. Feliksa Kamińskiego, 2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy,  32 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Pułk Reprezentacyjny Wojska Polskiego, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego "Zamojszczyzna".