Projekt Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

Zapraszamy do zapoznania się z projektem pomnika. Jest to połączenie przedwojennego projektu autorstwa Borysa Zinserlinga (husarskie skrzydła) z nowoczesną bryłą i materiałami. Dynamiki nadaje rzeźba odlana z brązu prezentująca postaci kawalerzystów w trakcie walki.