Relacja z I Gali Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej

Gala odbyła się w dniach 17-18 listopada. Jej celem było przekazanie kopii odznak z Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej jednostkom wojskowym dziedziczącym tradycje kawaleryjskie II RP. W trakcie uroczystości przedstawiony został film reżyserii Przemysława Bednarczyka o bitwie pod Komarowem oraz etosie i upamiętnieniu oraz teledysk z muzyką Jana Kondraka ze słowami Krzysztofa Czarnoty „Nasi chłopcy na cokole”.

I Gala Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej - ZADANIE DOFINANSOWANE JEST ZE ŚRODKÓW MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

Na gali zostały przekazane podziękowania dla osób, które angażowały się i wspomagały budowę Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej.

Medal Budowniczego otrzymał pan płk rez. Marek Dragan prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego.

Medale pamiątkowe otrzymali:

gen.bryg.Tomasz Dominikowski Dowódca Garnizonu Warszawa;

gen bryg.Tadeusz Nastarowicz dowódca 21.Brygady Strzelców Podhalańskich;

rtm.kaw.och.Jakub Czekaj dla Szwadronu Jazdy RP oddział Szwadron Przyboczny Prezydenta;

Marta Czernik Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”;

Ochotnicza Straż Pożarna Cześniki.

Medale wręczyli Tomasz Dudek – prezes stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, inicjator i koordynator budowy pomnika; oraz Święta Kawalerii Polskiej; Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna; Witold Marucha – wicestarosta Powiatu Zamojskiego, a jednocześnie przedstawiciel mieszkańców Komarowa.

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego Pan Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP dokonał aktu dekoracji Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Tomasza Dudka oraz Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Konrad Głuchowskiego - twórców projektu pomnika za upowszechnianie i ochronę dziedzictwa polskiej kawalerii.

Na gali nastąpiło uroczyste przekazanie aktów nadania kopii odznak z pomnika z udziałem reprezentacji oddziałów kawalerii ochotniczej dla dowódców oraz przedstawicieli jednostek wojskowych :

1 Pułku Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 batalionowi kawalerii powietrznej

3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im.Jana Kozietulskiego dla 1 batalionu zmechanizowanego 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego dla 1 batalionu czołgów 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen.Józefa Dwernickiego dla 2 batalionu czołgów ułanów grochowskich 1.Warszawskiej Brygady Pancernej

4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich dla 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego

7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego dla 7 batalionu kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej

8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego dla 19 chełmskiemu batalionowi zmechanizowanemu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

12 Pułku Ułanów Podolskich dla 12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich 12.Szczecińskiej dywizji Zmechanizowanej

13 Pułku Ułanów Wileńskich dla 18 batalionu rozpoznawczego 18.Dywizji Zmechanizowanej

15 Pułku Ułanów Poznańskich dla 15 batalionu ułanów poznańskich 17. Wielkopolskiej Brygada Zmechanizowana

17 Pułku Ułanów Wielkopolskich dla 17. Kompanii Rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego dla 1 batalionu czołgów 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej

24 Pułku Ułanów im. Hetmana Stanisława Żołkiewskiego dla 24 batalionu ułanów 10. Brygady Kawalerii Pancernej

27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego dla 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej

2 Pułku Strzelców Konnych dla 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr Henryka Dobrzańśkiego „HUBAL”

3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego dla batalionu dowodzenia 3 Pułku Strzelców Konnych 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich dla 7 batalionu strzelców konnych wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

9 Pułku Strzelców Konnych im. gen Kazimierza Pułaskiego dla 2 batalionu zmechanizowanemu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej

10 Pułku Strzelców Konnych dla Kompanii Rozpoznawczej 10.Brygady kawalerii Pancernej

5 Dywizjonu Artylerii Konnej dla 19 chełmskiego dywizjonu artylerii samobieżnej

7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej dla 7 dywizjonu artylerii 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej

Po uroczystości nastąpiło odebranie tablic z kopiami odznak pułkowych z Pomnika przez jednostki wojskowe. Kopie tablic ufundowała i wykonała firma MILKE Inwestycje dzięki uprzejmości pana Wojciecha Milke. I Gala zakończyła się Balem kawaleryjskim z udziałem przedstawicieli jednostek, reprezentantów oddziałów Kawalerii Ochotniczej oraz zaproszonych gości.

17 listopada odbył się dzień edukacji dla ponad 500 dzieci i młodzieży szkół Zamojszczyzny. Przedstawiona została historia bitwy pod Komarowem, jej symbolika oraz upamiętnienie. Odbył się również koncert zespołu Malowani przeprowadzony przez Towarzystwo krzewienia edukacji historycznej 1 PU Krechowieckich im. płk. Mościckiego z gawędami i opowieściami o kawalerii. prowadzony przez rtm.kaw.och. Adama Sujeckiego oraz Urszulę Kowalczyk, autorkę książek o konizmach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Zaprezentowany mobilny wernisaż o bitwie pod Komarowem, jej etosie, upamiętnieniu oraz jej bohaterach autorstwa Konrada Głuchowskiego będzie prezentowany szkołom Zamojszczyzny do końca 2023 roku.

Serdeczne podziękowania składamy prowadzącym Galę. Pani Marcie Czernik i Przemysławowi Bednarczykowi oraz ppłk. Wojciechowi Bryknerowi. Arkowi Ziółkowskiemu za koordynację Balu.

3 zamojskiemu batalionowi zmechanizowanemu za udostępnienie klubu batalionowego.

Kierownikowi Klubu pani Agnieszce Biernackiej oraz wszystkim pracownikom Klubu.

Składamy serdeczne podziękowania dla Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Zamościu za włączenie się w Galę i zachęcenie do udziału szkół podstawowych i ponadpodstawowych Zamojszczyzny.

Gala Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej została sfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki z programu wsparcia edukacji – edukacja historyczna.

Głównym organizatorem Gali jest Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem” we współorganizacji z Dowództwem Garnizonu Warszawa.

Partnerami są Polski Klub Kawaleryjski oraz stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

Inicjatorem i koordynatorem Gali Chwały Kawalerii i Artylerii jest Tomasz Dudek prezes Stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem"

Zdjęcia: Artur Poznański, Joanna Wolska photography oraz z profilu Pana Sławomira Zawiślaka.

Relacja TVP 3 Lublin:

Film