Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

Święto 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

w dniach 22 - 24 czerwca braliśmy udział w obchodach 19. święta 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim jednostki, która w sposób szczególny pielęgnuje tradycje kawaleryjskie w Wojsku Polskim.

Przygotowania trwały wiele miesięcy, wypełnionych odprawami koordynacyjnymi, rekonesansami na terenie jednostki, zaprojektowaniem plakatu oraz przygotowaniem właściwego scenariusza imprezy. Sztab Komarowskiej Potrzeby został wyznaczony na koordynatora do spraw udziału kawalerii ochotniczej w święcie 25 BKPow.

Pracowaliśmy na miejscu już od czwartku 21 czerwca dopinając ostatnie szczegóły imprezy.  

Po południu 22 czerwca odbyła się pierwsza próba części kawaleryjskiej. Wieczorem na Placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim odbył się Capstrzyk Kawaleryjski z udziałem wydelegowanych pocztów sztandarowych KO oraz sekcji konnej Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego. W sobotę rano odbyła się kolejna próba do uroczystości. Święto rozpoczęło się otwarciem Sali Tradycji 25 BKPow w Tomaszowie Mazowieckim.

Dalsze obchody święta miały miejsce na lotnisku Nowy Glinnik, gdzie w czasie uroczystego apelu dowódca 25 BKPow płk Adam Marczak w sposób szczególny zaznaczył rolę kawalerii ochotniczej w pielęgnowaniu tradycji kawaleryjskich. W swoim wystąpieniu Dowódca zaznaczył również zaangażowanie 25 BKPow w organizację Komarowskiej Potrzeby jak też budowy Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej. Po uroczystym apelu odbyła się lądowo - powietrzna defilada, w której wzięły udział poczty sztandarowe KO konno. Po części oficjalnej odbyła się zaplanowana część kawaleryjska z udziałem ponad 100 kawalerzystów konno. Uroczysty meldunek złożył dowódca Szwadronu Kawalerii WP ppor. Mateusz Szelągowski po którym odbył się pokaz musztry w wykonaniu Szwadronu Kawalerii WP, potyczka polskich ułanów z bolszewią w czasie której odbył się pokaz dżygitówki
w wykonaniu kpr. kaw. och. Tomasza Wiatrzyka ze Szwadronu Kawalerii Ochotniczej
w barwach 9 PUM oraz pokaz władania białą bronią kawalerzystów SzKWP. Kulminacyjnym momentem była szarża kawalerii z udziałem ponad 100 konnych podzielonych na różne okresy historyczne.

Święto zaszczycili swoją obecnością goście z kraju i zagranicy, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Sztab Komarowskiej Potrzeby składa podziękowania gospodarzom wydarzenia: płk Adamowi Marczakowi dowódcy 25 brygady Kawalerii Powietrznej, płk Adamowi Greli z-cy dowódcy, płk Marcinowi Królakowi, mjr Piotrowi Wyrzykowskiemu i żołnierzom 25 BKPow oraz:

ppor. Mateuszowi Szelągowskiemu wraz z niezawodnym Szwadronem Kawalerii RP,

Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii im. 1 Pułku Szwoleżerów JP,

Szwadronowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich,

Towarzystwu Edukacji Historycznej KRECHOWIACY W BARWACH 1-GO Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego,

Towarzystwu Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego
w Mińsku Mazowieckim,

Ochotniczemu Szwadronowi Kawalerii w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich z Zamościa,

Szwadronowi Radomskiemu w barwach 11 pułku Ułanów Legionowych,

Pododdziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych z Gulina,

Pododdziałowi Kawalerii Ochotniczej w barwach 11Pułku Ułanów Legionowych z Radomska- 3. Szwadron,

Ochotniczemu Reprezentacyjnemu Oddziałowi Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich,

Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,

Ułanom z Borowa w barwach 24 Pułku Ułanów,

Radzyńskiemu Stowarzyszeniu Kawaleryjskiemu im. rtm. Wincentego Zawadzkiego
w barwach 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,

Stowarzyszeniu Ułanów im. Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Hubala,

Oddziałowi Ogólnomiejskiemu Straży Miejskiej w Łodzi,

Szwadronowi Jazdy RP,

Federacji Kawalerii Ochotniczej za wystawienie plutonu łączonego w barwach 3 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich, 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego, 13 Pułku Ułanów Wileńskich oraz Pułku 3 Strzelców Konnych.