Dnia 16 lutego 2020 roku

Komarowska Potrzeba 2020 - 100 rocznica bitwy pod Komarowem - listy intencyjne

Kawalerzyści ochotnicy, przyjaciele Komarowskiej Potrzeby!

Do setnej rocznicy pozostało 197 dni!. Zapraszamy do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi organizacji tegorocznego wydarzenia. Komunikaty zamieszczane będą sukcesywnie.