Dnia 19 lipca 2021 roku

Komarowska Potrzeba 2021 - dokumenty

Szanowni Koledzy Kawalerzyści Ochotnicy !

Poniżej zamieszczamy pakiet informacji, z którymi należy się zapoznać. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: zgloszenia.kp21@wp.pl

Zgłoszenia i oświadczenia prosimy drukować dwustronnie.

Regulamin imprezy masowej

Regulamin

List

Program

Zgłoszenie/oświadczenie

Wytyczne