Dnia 1 września 2020 roku

Postacie Komarowskiej Potrzeby wg. opisu dowódcy Komarowskiej Potrzeby: Jakub Czekaj

Jakub Czekaj (8 Pułk Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego)

„...Jest tak stary, że jest w moim wieku ;) Ale na pewno zanim ja wiedziałem cokolwiek o kawalerii, Kuba konno już tu był jako młody harcerz. Poznaliśmy się w 2003 roku ? i zapewne nasze pierwsze spotkanie nie należało do zbyt udanych. Lata zweryfikowały atmosferę, co przełożyło się na efekty w postaci wielu opracowań ochrony pola bitwy, szlaku roztoczańskiego, zagospodarowania pola bitwy. Kuba włączył się czynnie do ochrony pola bitwy przed budową farmy wiatrowej. Ma wiele trafnych pomysłów...Bitwa pod Komarowem jest rodzinną dumą Kuby...”