Dnia 4 września 2022 roku

Komarowska Potrzeba 2022 - podsumowanie

Za nami bardzo ważny etap w społecznej pracy na rzecz upamiętnienia polskiej kawalerii i artylerii konnej. 102. rocznica bitwy pod Komarowem – Święto Kawalerii Polskiej - Komarowska Potrzeba 2022 była wyjątkowym i niepowtarzalnym przedsięwzięciem, które szerokim echem poszło w ogólnopolski eter. Tym samym bitwa pod Komarowem powróciła w społecznej świadomości na właściwe miejsce w panteonie zwycięstw jazdy polskiej. Taki też był nasz cel i takie działanie, którego zwieńczeniem stało się odsłonięcie Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej. Coś co wydawało się niemożliwe stało się 28 sierpnia 2022 roku faktem . Zarówno lata budowania potencjału, jakim były historyczne widowiska, jak też szereg innych działań były najważniejszą podwaliną do spełnienia testamentu kawalerzystów II RP. Nic nie było dziełem przypadku, a zaplanowaną strategią, której wszyscy byliśmy częścią. Wspominanie Komarowskiej Potrzeby 2022 bez uwzględnienia wszystkich rocznic od 2001 roku byłoby nieuczciwe. Stąd też nasze dzisiejsze podziękowania dotyczą każdego, kto przez te kilkanaście lat uczestniczył w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie „Bitwa pod Komarowem”. Właśnie w ten sposób WSPÓLNIE ZBUDOWALIŚMY POMNIK CHWAŁY KAWALERII I ARTYLERII KONNEJ.

Tegoroczna rocznica była bardzo trudnym logistycznie przedsięwzięciem. Priorytetem było przede wszystkim zakończenie budowy pomnika. Mimo bardzo skromnych sił i środków musieliśmy się zmierzyć z organizacją rozbudowanej imprezy. Czy było warto ? Mam nadzieję, że nikt nie ma żadnych wątpliwości.

Jako prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” a jednocześnie koordynator przedsięwzięcia muszę przede wszystkim podziękować współorganizatorom wydarzenia, Światowemu Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Urzędowi ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, Dowództwu Garnizonu Warszawa oraz Sławomirowi Zawiślakowi posłowi na Sejm RP, który w sposób szczególny wspiera organizację kolejnych rocznic bitwy pod Komarowem oraz Witoldowi Marusze sekretarzowi AK O/Zamość.

Wyrazy wdzięczności składam mojemu wspaniałemu zespołowi. Ludziom, którzy poświęcili mnóstwo czasu na przygotowanie imprezy. Tym, którzy od wielu miesięcy, dni przed Komarowską Potrzebą ciężko pracowali aby mogła się odbyć. Dlatego też składam wielkie wyrazy wdzięczności dla Komendanta Komarowskiej Potrzeby Kamila Kubaczyńskiego oraz dla jego zespołu za sprawne prowadzenie pododdziałów kawalerii ochotniczej. Dla Marty Czernik za ogarnięcie finansów oraz inne zadania administracyjne. Aleksandrze Łyżeń za zbudowanie zespołu i sprawne prowadzenie kancelarii i żywieniówki. Marysi Misiarz za kwatermistrzostwo, logistykę i zabezpieczenie medyczne. Danielowi Antoszkowi za przygotowanie terenu obozu i uroczystości, wsparcie logistyczne oraz prace porządkowe po zakończeniu imprezy. Wielkie podziękowania dla Jimmy Jarogniewa Kamińskiego i Artura Poznańskiego oraz Darka Goźlińskiego za przygotowanie terenu uroczystości, parkingi, koordynację służb porządkowych i zabezpieczenia. Monice Mazur za asystowanie mi przy wszystkich elementach imprezy. Mirkowi Rejdychowi za sprawną organizację zgłoszeń i przebiegu dokumentów. Asi Chałce za pracę administracyjną oraz koordynację akredytacji medialnych. Tomkowi Szajewskiemu za logistykę obozu. Wyrazy ogromnej wdzięczności dla Wojciecha Bryknera za koordynację ćwiczeń HUZAR, prowadzenie inscenizacji oraz pokazów wojskowych. Konradowi Głuchowskiemu za scenariusz inscenizacji. Piotrowi Rypinie i jego zespołowi za wsparcie techniczne w czasie uroczystości. Podziękowania dla kadetów Kieleckiego Szwadronu Kawalerii im. 13. Pułku Ułanów Wileńskich, którzy wspierali budowę i utrzymanie miejsca uroczystości.

Wyrazy wdzięczności składam dla Wojska Polskiego w tym 32 i 33 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu, 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, 2 Hrubieszowskiemu Pułkowi Rozpoznawczemu, 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej, 18 Dywizji Zmechanizowanej, Dowódcy Garnizonu Zamość, Żandarmerii Wojskowej, Reprezentacyjnemu Artystycznemu Zespołowi Wojska Polskiego oraz wielu, wielu innym jednostkom WP, które nas wspomagały. Wyrazy wdzięczności dla Policji, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, wszystkim zespołom medycznym, Wójtowi Gminy Sitno i każdemu kto w jakikolwiek sposób włączył się w przygotowanie i przeprowadzenie święta. Nie sposób wymienić wszystkich angażujących się w to wielkie przedsięwzięcie, więc proszę wybaczyć jeśli kogokolwiek pominąłem.

Szczególne podziękowania składam wszystkim pododdziałom Kawalerii Ochotniczej, biorących udział w przedsięwzięciu a na święcie stawiły się:

Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 1 Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego,

Szwadron Honorowy 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego,

Szwadron ,,KRECHOWIACY,, w barwach 1-go Pułku Ułanów Krechowieckich im.płk. Bolesława Mościckiego,

Ochotniczy Szwadron Jazdy im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Lublinie,

Ochotniczy Szwadron 3 Pułku Ułanów Śląskich,

Oddział Kawalerii Ochotniczej im. Pułku 4. Ułanów Zaniemeńskich,

Konna Grupa w barwach 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Dylągówka,

Konna Grupa im. 7 Pułku Ułanów Lubelskich z Lublina,

Rodzina Pułkowa 8 Pułku Ułanów Ks. J.Poniatowskiego w Krakowie,

Towarzystwo 8 Pułku Ułanów Ks. J.Poniatowskiego,

1 sekcji Stowarzyszenia „Galopem.pl” w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich szwadron Opole,

Szwadron Kawalerii Ochotniczej w barwach 9 Pułku Ułanów Małopolskich,

Stowarzyszenie im. 2 Szwadronu 11 Pułku Ułanów Legionowych z Wołomina,

Kawaleria Ochotnicza w barwach 11 pułku Ułanów legionowych oddział Gulin,

III Szwadron Radomsko w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych,

IV Szwadron Radomski w barwach 11 Pułku Ułanów Legionowych,

Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13 Pułku Ułanów Wileńskich,

III Sekcja Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego z Obojnej w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

Sandomierski Ośrodek Kawaleryjski w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

Grupa Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich,

Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Wrocławia,

JKS Czarna Podkowa Gródek z Kołem Przyjaciół 2/16 Pułku Ułanów Wielkopolskich,

Stowarzyszenie Konna Straż Ochrony Przyrody I Tradycji im 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego,

Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego - Wierzawice,

Szwadron Ziemi Kozienickiej im. mjr. Sas Jaworskiego w barwach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich,

Stowarzyszenie Ochotniczy Oddział Kawalerii w barwach 22 Pułku Ułanów Podkarpackich,

Kawaleria Kowalów z Borowa nad Wisłą w barwach 24 Pułku Ułanów Podkarpackich z Kraśnika,

Grupa Rekonstrukcyjno Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego w barwach 24 Pułku Ułanów Podkarpackich z Kraśnika,

Stowarzyszenie Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich,

Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Rtm.Wincentego Zawadzkiego w barwach 25 Pułku Ulanów Wielkopolskich,

Szwadron Toporzysko w barwach Pułku 3 Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego S. Czarnieckiego

Stowarzyszenie Jeździeckie im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi

Łęczyckiej w barwach 4 Pułku Strzelców Konnych,

Stowarzyszenie Szwadron Przyboczny Prezydenta Rzeczypospolitej,

SKO im Krakowskiej Brygady Kawalerii w barwach 5 Dywizjonu Artylerii Konnej,

Stowarzyszenie Hubalczycy 1939-1940,

Stowarzyszenie Miłośników Miasta Radzymin i Bitwy Warszawskiej im. 201 Ochotniczy Pułk Szwoleżerów,

Jednocześnie składam serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym za wkład w budowę Pomnika oraz utrwalanie pamięci o kawalerii dziękując tym samym prezesowi AK O/Zamość Sławomirowi Zawiślakowi za wystąpienie o odznaczenie.

Srebrnym Krzyżem Zasługi Prezydent RP uhonorował:

Annę Wojdę,

Konrada Głuchowskiego,

Jana Dworzyckiego,

Jacka Skoczylasa.

Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydent RP uhonorował:

Martę Czernik,

Jarogniewa Kamińskiego,

Witolda Maruchę.

Gratuluję również Panu Sławomirowi Zawiślakowi otrzymania srebrnego Medalu Za Zasługi Dla Obronności Kraju.

Tomasz Dudek

Prezes Stowarzyszenia "Bitwa pod Komarowem"