Twarze Komarowskiej Potrzeby

Postacie Komarowskiej Potrzeby wg. opisu dowódcy Komarowskiej Potrzeby: Jacek Skoczylas - Adiutant.

Postacie Komarowskiej Potrzeby wg. opisu dowódcy Komarowskiej Potrzeby: Anna Wojda – historia powstania Stowarzyszenia.